Wat zijn officials?

Een officials kan verschillende functies hebben: keerpuntrechters, aankomstrechter, zwemrechter, tijdopnemer, Starter en Kamprechter

Als official moet je ook de nodige cursus gevolgd hebben, daarna wordt je zo goed mogelijk begeleiden op de wedstrijden. Je kan een official vergelijken met scheidsrechters op het voetbal of bij volleybal of basketbal. Bij een zwemwedstrijd zijn er echter véél meer officiëlen dan bij een voetbalwedstrijd!

Een keerpuntrechter houdt nauw gelet de keerpunten die je maakt in het oog. Hij kijkt of je geen fouten maakt! Je trainer zal er zeker voor zorgen dat, als je goed je best doet, je niet uitgesloten wordt tijdens het zwemmen.

Een kamprechter kan een zwemmer zelf uitsluiten, of op aanraden van een keerpuntrechter, een tijdopnemer of een zwemrechter.

Ouders van zwemmers en andere geïnteresseerden kunnen zich steeds opgeven om official te worden. Dit kan gebeuren bij het bestuur. De opleidingen  worden volledig betaald door de club als je tijdens het sportjaar aan minimum 3 wedstrijden deelneemt! Zo steunt u ook de club, want elke club moet, afhankelijk van het aantal inschrijvingen aan officiële wedstrijden, officials afvaardigen.

Officiële lijst  van officials: